Välkommen till årets program på Nationella eHälsodagen. Vi hoppas på en givande dag med möten, samtal, seminarier och debatter.

Programrådet!
Nationella eHälsodagen 2015

Mässhallen

Galleriet

Riddarsalen

Nobelterrassen

Arkaden

Fogelström

Millesrummet