Vårdens och omsorgens insatser för ökad samverkan

Regionalt verksamhetssystem - vinster med samordnad upphandling

Svenska biobanksregistret - underlättar samtyckeshanterin och forskning

Samordnad informationssäkerhet - för ökad kontinuitet och tillgång till information

Nationell kundservice - en kontakt in för alla nationella tjänster

Strukturerade journaler gör nytta - kopplade till Snomed CT

Invånarens ökade möjligheter till delaktighet

Säkerhet och integritet utifrån ett juridiskt perspektiv

Välfärdsteknologi för vård och omsorg i hemmet

Arkitektur och regelverk

Skicka

Skriv in e-postadressen i fältet nedan och klicka sedan på Skicka.