Välkommen till årets program på Nationella eHälsodagen. Vi hoppas på en givande dag med seminarier, debatter och rundabordssamtal.

Programrådet!
Nationella eHälsodagen 2014

Mässhallen

Fogelström

Riddarsalen

Nobelterrassen

Arkaden

Pegasus

Poseidon